Skip to product information
1 of 5

Ugira LT

Klaaskiud armatuur

Klaaskiud armatuur

Regular price
€0.29 EUR
Regular price Sale price
€0.29 EUR
Sale Sold out
Tax included. Shipping calculated at checkout.
Diameeter

MIS SEE ON?

Klaaskiust armeeritud polümeeridest armatuur (teisiti nimetatud komposiitarmatuur, klaaskiust armatuur) – suurepärane valik vundamentide ning betoonpõrandate armeerimiseks. Sobib betoonelementide armeerimiseks, mida kavatsetakse ekspluateerida kahjulikus keskkonnas.

Koostis

Komposiitarmatuuri omadused määrab kiudaine, mida kasutatakse armatuuri valmistamiseks, näiteks, kõigi tootjate toodetav klaaskiudarmatuur on peaaegu identsete omadustega, sest pikiarmeerimiseks kasutatakse nimelt klaaskiudu. Ja nimelt kiu tüüp avaldab mõju lõpptoote venitustugevusele ja elastsusmoodulile.

Vaigu põhifunktsioon – ühendada kiud ühiseks tööks ning pingete jaotamine posti pinnalt (kokkupuutest betooniga) sügavamatesse kihtidesse. Selle funktsiooni täitmiseks on vaigu näitajad rohkem kui piisavad, nii et ei oma olulist mõju tõmbetugevusele.

Samuti on vaigul kaitsefunktsioon ja moodustab pinnakihi, mis takistab leeliste sattumise klaaskiudu (kuna klaaskiud ei ole vastupidav leeliselises keskkonnas, mis tekib betoonis).


Kasutamine

Monoliitelementides kasutatakse armatuuri ainult tõmbe- ja survepinge üle võtmiseks. Klaaskiudarmatuur töötab surve puhul halvasti, nii et peamiselt kasutatakse elementides tõmbepingete üle võtmiseks ning põikiarmeerimise kujundamiseks, et üle võtta diagonaalse lõike pinged. Armatuurivardaid (nii teras- kui ka komposiitvarraste puhul) ei arvestata mitte mingil juhul kui painutatavaid elemente. Neid hinnatakse ainult kui raudbetoonelementide koostisosa, mis teostab tõmbe- või survepingete betoonist osalise ülevõtmise rolli, eriti tõmbepinge, sest betoon on tunduvalt vastupanevam survele kui tõmbele.


PLUSSID / MIINUSED

Klaaskiudarmatuuri plussid:

 • Tõmbetugevus 750-1020 MPa, see sõltub posti diameetrist ja on 1,5 kuni 2 korda suurem kui S500 klassi terasel.
 • Tihedus ligikaudu 2000 kg/m3, ja on 3,9 korda terasest kergemad.
 • Klaaskiudarmatuur deformeerub ainult elastselt, nii et selle võib rulli keerata ja kui see vabastatakse, siis see sirgub ega ei jää painutatud olekusse.
 • Tänu suhteliselt väikesele kaalule nin rulli keeramise võimalusele on seda mugav transportida, kanda ning samuti väheneb jääkide hulk.
 • Soojusjuhtimise tegur on ligikaudu 0,34 W/(mK) (juhib soojust umbes 130 korda vähem kui teras).
 • Elektrivoolu mitte juhtiv ning magnet- ja elektromagnetväljadele täiesti läbipaistev.

 Klaaskiudarmatuuri miinused:

 • Elastsusmoodul 35-45 GPa (sõltub samuti ka diameetrist ja on umbes 6-4,6 korda väiksem kui terasel).
 • Töötemperatuur kuni 105 °C (terase näitajad hakkavad vähenema alates 300 °C).

SOOVITUSED

Põhilised soovitused klaaskiudarmatuuri kasutamiseks:

 • Eriti sobiv elementide, mida hakkab mõjutama agressiivne keskkond, armeerimiseks (reservuaarid, kanalid, farmide põrandad ja rennid, autoteed ja parklad, väetiselaod jms). Sellistes elementides lahendab see terase nõrgeima poole – see on korrosioonikindluse puudujäägi.
 • Väga hästi sobib mitmekihiliste vaheseinte ühendusarmatuuri ehitamiseks, et vähendada ehitise soojuskadusid.
 • Eriti hästi sobib ehitistele, mille puhul on vajalik magnetiline või elektromagnetiline läbipaistvus (elektrivõrkude jaotusjaamad, magnetresonantsi ruumid jne).
 • Sobib elementidele, milles ei ole väga kontsentreeritud pingeid, samuti elementidele, mida hakatakse ekspluateerima niiskes keskkonnas (vundamendid, põrandad, tugiseinad, sokliplaadid jms).
 • Ehitise karkassielementidele (kolonnidele, taladele, vahelagede plaatidele jne) võib kasutada ainult juhul, kui vastutav kvalifitseeritud konstruktor on konstruktsioonid välja arvestanud. Palju väiksema elastsusmooduli tõttu on klaaskiust armatuuri deformatsioon umbes 4,6-6 korda suurem kui terasel, mistõttu on vaja seda hinnata ja vastavalt tugevdada armatuurvarraste ristlõike summaarset pindala. Üldjuhul on klaaskiust armatuuri kasutamine sellistes elementides ebaratsionaalne, välja arvatud juhul, kui on väga häid põhjuseid, miks terasarmatuur ei sobi kasutamiseks (vajaliku magnetilise läbipaistvuse või korrosiooninõuete tõttu).
 

HIND

Hind on 1 meetri kohta.

PAKETT

Armatuur keeratakse poolidele, mille läbimõõt on 1,4–1,7 m, sõltuvalt armatuuri diameetrist.

Armatuuri toodame 25 m pikkuste varrastena ja terviklike 100 m, 200 m või 300 m pikkuste poolidena, sõltuvalt läbimõõdust, nii et kui tellitud armatuuri pikkus on lühem kui poolil, siis keritakse Teie tellimus poolile varrastest.

  Kui Teid huvitab armatuur, mis oleks lõigatud Teie soovitud pikkusega tükkideks, siis võtke meiega ühendust Teile sobival viisil. Meie kontakte otsige veerust „Kontaktid“.  TARNE

  Tellimused tuuakse kohale kasutades DPD kulleriteenistuse teenuseid.

  Tarneaeg: Tellimuse tasumisest 1- 4 tööpäeva jooksul.


  WHAT IS IT?

  Fiberglass reinforced polymer rebar (also known as
  composite reinforcement (rebar), fiberglass reinforcement rebar) - a great
  choice for reinforcement of foundations and concrete floors. Suitable for
  reinforcement of concrete elements, especially those intended to be operated in
  aggressive environments.

  Composition
  The properties of composite reinforcement are determined by the fiber used to
  make the reinforcement. For example, fiberglass rebar produced by different
  manufacturers have almost identical properties because glass fiber is used for
  longitudinal reinforcement. And namely the type of fiber has a decisive
  influence on the tensile strength and modulus of elasticity of the final
  product.

  The main function of the resin is to combine the fibers for joint work and to
  distribute the stresses from the surface of the rod (in contact with the
  concrete) into deeper layers.

  The resin also performs a protective function and forms a layer on the surface
  which prevents alkali or other chemical elements from entering the deeper
  layers of the reinforcement.

  Use
  Reinforcement in monolithic elements is used only to take over tensile and
  compressive stresses. Fiberglass rebar "work" poorly for compression,
  so it is mainly used in the elements to take over the tensile stresses and to
  form the transverse reinforcement in order to take over the stresses in the
  diagonal of the incision. Reinforcing bars (both steel and composite) are in no
  way counted as bending elements. They are considered only as a component of the
  reinforced concrete element and performs partial takeover of tensile or
  compressive stresses from concrete, in particular tensile, concrete is much
  more resistant to crushing than tensile.

  PROS AND CONS

  Pros:

  • The tensile strength
   is 750-1020 MPa, it depends on the diameter of the rod and is from 1.5 up
   to 2 times larger than S500 grade steel.
  • Density is about 2000
   kg/m3, and is about 3.9 times lighter than steel.
  • It deforms only
   elastically so it can be rolled into rolls and straightens when released,
   does not remain bent.
  • Due to its relatively
   low weight and the ability to roll, it is convenient to transport and
   carry. Also the amount of residue is reduced.
  • Thermal conductivity
   coefficient about 0.34 W/(mK) (about 130 times less conductive heat than
   steel).
  • Non-conductive and completely transparent to magnetic and
   electromagnetic fields.

  Cons:

  • The modulus of elasticity is 35-45 GPa (also depends on the
   diameter and is about 6-4.6 times lower than steel).
  • Operating temperature up to 105 °C (steel characteristics start
   to decrease from 300 °C).
  • Fiberglass (regardless of its binder) have a property of
   fatigue. Therefore, the continuous load should not exceed 50-60% of its
   maximum bearing capacity.

  RECOMMENDATIONS

  Basic recommendations for the use of
  fiberglass reinforcement:

  • Particularly suitable for reinforcing elements that will be exposed to aggressive media (tanks, canals, farm floors and gutters, roads and car parks, fertilizer depots and etc.). In such elements, it solves the weakest side of steel - that is corrosion resistance.
  • It is very suitable for forming the connecting reinforcement of multilayer partitions to reduce heat loss from the building.
  • Particularly suitable for buildings that require magnetic or electromagnetic transparency (electrical switchboards, magnetic resonance rooms, etc.).
  • Suitable for elements without highly concentrated stresses, as well as for elements which will be operated in a humid or aggressive environment (foundations, floors, retaining walls, plinths, etc.).
  • For structural frame elements (columns, beams, floor slabs, etc.) may only be used after recalculation by a responsible qualified designer-constructor. Due to the much lower modulus of elasticity the deformations of fiberglass reinforcement will be about 4.6-6 times greater compared to steel under the same load. So it is necessary to estimate this and increase the total cross-sectional area of the reinforcing bars accordingly. In the general, use fiberglass rebar in such elements is irrational unless there are very good reasons why steel rebar is unsuitable to use (due to required magnetic transparency or corrosion requirements).
  • Due to fatigue, it cannot be used for prestressed concrete structures.

  PACKAGING

  The fiberglass rebar is wound into coils with a diameter of
  1.2-1.7 m depending on the diameter of the rebar.

  If you are interested in rebar cut to your desired lengths,
  contact us in a convenient way for you. Look for our contacts in the
  "Contacts" section :)

  NOTE

  • The fiberglass rebar is not UV stabilized.
  • When the product is unwound from the coil, the rebar may have a slight bend and may be not completely straight.
  • If you are interested in fiberglass posts for electric fencing, see here https://ugira.com/products/copy-of-stiklo-pluosto-kuoleliai
  • The real color of the goods may differ from the goods depicted in the photo.

  DELIVERY

  Orders are delivered using DPD, Venipak or Itella - courier services.

  Delivery time: 2-10 working days from the order payment.

  It is possible to pick up the order at: Varpo str. 43, Šunskai, Marijampolė
  mun.

  View full details